मुलांक ६ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९ | Birth No. 6 and Destiny No. 1 to Destiny No. 9


Birth No. 6 and Destiny No. 1 to Destiny No. 9

Birth No. 6 and Destiny No. 1 
to Destiny No. 9


  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 1:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  ६ नोव्हेंबर १९९१ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  ६ + १ + १ + १ + ९ + ९ + १ = २८   

  + = १०

  १ + ० = १

  तर तुमचा  भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे शुक्र ग्रहाच्या आणि सूर्य ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र आणि सूर्य ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  ६ आणि १ चे अंकशास्त्र आपल्याला ६ आणि १ च्या प्रभावाखाली आणते. क्रमांक ६ शुक्र आणि १ सूर्याचे प्रतिनिधित्व करतो. आपणास आपल्या जीवनात शुक्राचा आणि सूर्याचा पूर्ण लाभ मिळेल, जर आपल्याकडे निर्दोष नाव असेल तरच  सर्व लाभ आपल्याला उपभोगता येतील. 

  शुक्र आपल्याला एक चांगले व्यक्तिमत्व आणि आकर्षणाची शक्ती देतो. सूर्य आपल्याला नेत्याचे उत्कृष्ट गुण देतो. परंतु आपले नाव चुकीचे असल्यास आपल्याला हे गुण मिळणार नाहीत.

  जर आपले नाव चुकीचे असेल किंवा दोषग्रस्त असेल तर शुक्र व सूर्य आपल्या जीवनात चांगले नशीब प्रदान करण्यास मदत करणार नाहीत. म्हणूनच शुक्र व सूर्य ग्रहाच्या या गुणधर्मामुळे मिळणाऱ्या लाभाचा आनंद घेण्यासाठी आपल्याकडे निर्दोष नाव असणे आवश्यक आहे.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक १ चे लोक दिसायला उंच आणि आकर्षक असतात. इतरांनी त्यांचे बोलणे ऐकावे म्हणून ते त्यांची बोलण्याची पद्धत मोहकरित्या कसे बोलता येईल याकडे त्यांचे लक्ष असते. रंजकपणे बोलण्यामुळे इतर लोक त्यांचे बोलणे ऐकतात पण जास्त बडबड किंवा वायफळ बडबड केल्याने त्यांच्या बोलण्याकडे कधी कधी दुर्लक्ष केले जाते, जे त्यांना आवडत नाही.

  इतरांनी त्यांच्याकडे पाहावे, लक्ष द्यावे, त्यांच्या पेहरावाकडे पाहून त्यांची स्तुती करावी यासाठी ते नेहमीच धडपड करतात, तसे न झाल्यास त्यांचा लगेच हिरमुड होतो. त्यांचा असा विचार आहे की आपण जन्मला आलो आहोत ते  केवळ सर्व ऐहिक सुखांचा आनंद घेण्यासाठीच. या श्रेणीतील बरेच लोक चांगले काम करणारे लोक असतात.

  त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे कपडे परिधान केले तरी ते स्मार्ट दिसतील. त्यांनी घातलेला ड्रेस कोणताही असला तरी ते मोहक सुंदर दिसतात. जर स्त्रिया असतील तर त्यांनी पुरुषांशी सावधगिरीने आणि त्याउलट वागले पाहिजे.

   महिलांच्या बाबतीत पाहायला गेले, तर मुलांक ६ आणि भाग्यांक १ असणाऱ्या स्त्रिया आपल्या कपड्यांबद्दल फार निवडक आणि चोखंदळ असतात. त्यांना त्यांचे कपडे किंवा इतर गोष्टी दुर्मिळ आणि दुर्लभ असाव्या लागतात, जेणेकरून इतरांकडे तशा प्रकारचे कपडे किंवा इतर वस्तू एकसारख्या असू नयेत याची ते काळजी घेतात आणि कायम त्यांचा तसा अट्टाहास असतो कारण त्यांना कायम अद्वितीय आणि विलक्षण राहायला आवडते, इतरांनी त्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करावी असे त्यांना वाटत असते. काही प्रसंगी असे झाले नाही तर ते निराश होतात (त्यांचा मूड ऑफ होतो.)

  काही वेळेला जर एखादी व्यक्ती त्याच्यापेक्षा जास्त सुंदर, अद्वितीय दिसत असेल आणि त्याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली जात असेल तर त्यांना त्याचा राग येतो. तथापि एखाद्या गोष्टीत किंवा एखाद्या कामात त्यांच्यापेक्षा दुसरे कुणी वरचढ गेले तरी ही त्यांना त्या व्यक्तीबद्दल राग येतोत्यांच्याबद्दल असुया वाटू लागते, तसेच त्यांना असुरक्षित वाटू लागते.

  जरी एखादी व्यक्ती त्यांची जवळची असेल, खास मैत्री असेल तरी ही त्यांच्या मनात ईर्षा निर्माण होऊन ते त्या व्यक्तीला स्पर्धक समजू लागतात, ते त्याच्याशी तुलना करतात. ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला जास्त प्रमाणात ज्यांचे नाव क्रमांक १ असेल त्यांच्यात दिसतात. अशा स्त्रियांना किंवा व्यक्तीला मागे राहायला आवडत नाही.

  शिवाय ते आपला किंवा आपल्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीचा अपमान सहन करत नाहीत आणि सहसा झालेला अपमान विसरत नाहीत. योग्यवेळी ते त्याचा वचपा काढतात. गोड बोलुन आपला कार्यभाग पार पाडणे यांना उत्तमरीत्या जमते.

  संधी साधूपणा यांच्या वागण्यात तुम्हाला दिसून येईल. त्याचप्रमाणे ते अत्यंत प्रेमळ असतात. त्यांना प्रेमात पडायला किंवा प्रेम करायला आवडते. वेगवेगळ्या गुणधर्मामुळे यांना वेगवेगळ्या व्यक्ती आवडतील, त्यांच्या प्रेमात पडतील (त्यांचा मोह वाटेल).

  ६ आणि १ म्हणजेच शुक्र आणि सूर्य ग्रहाचे संयोजन आपल्याला चेतावणी देतो की आपण विरुद्ध लिंगाबद्दल (स्त्री पुरुष समागमाबद्दल) सावधगिरी बाळगली पाहिजे. आपल्याला बेकायदेशीर अथवा अनैतिक लैंगिक संबंधाच्या बर्‍याच संधी मिळतात. म्हणूनच जर आपण त्यावेळी सावधगिरी बाळगली नाही तर आपण मोठ्या त्रासात अडकाल.

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक १ च्या लोकांना वाहनांची आवड आहे आणि ते आपली वाहने सजवतात. नैसर्गिक दृश्य, हिल स्टेशन आणि धबधबे पाहून त्यांचा आनंद घ्यावा अशी त्यांची इच्छा असते. काहीजण परदेशी सहली घेण्यास उत्सुक असतात.

  ते नेहमीच शुद्ध पवित्र दिसतात. कोणतीही समस्या असो, ते अस्वस्थ होणार नाहीत, शांतपणे सामोरे जातात. ते शुद्ध भाषा बोलतात आणि ते मुद्देसूद बोलतात. स्वत:ला जास्त ताण न देता पैसे मिळवण्याचे भाग्य त्यांच्यात आहे.

  ते उच्च किंवा निम्न सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यामध्ये आढळू शकतात. नोकरीत असतानाही ते भागीदारी तत्त्वावर काही व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना लक्झरीची आवड असल्याने लक्झरी (चैनीच्या, विलासाच्या) वस्तूंमध्ये व्यवसाय करण्याची संधी मिळू शकते. लक्झरी आयटम, कॉन्ट्रॅक्ट्स, एजन्सीज, पोलाद किंवा फायर आणि ट्रान्सपोर्टच्या व्यवसायांशी संबंधित उद्योगांमुळे त्यांना चांगला परिणाम मिळतो. 

  ते दिसायला हुशार दिसतात, तसेच ते सुसंगत आणि सुंदरपणे बोलतात: जर त्यांची नावे त्यांच्या जन्मांक आणि भाग्यांकाच्या क्रमांकास अनुकूल असतील तर त्यांना जगातील सर्व वस्तू मिळतील. त्यांना घर, माल आणि जमीन मिळेल. योग्य नावे असल्यास, त्यांना परदेशी सहली आणि स्थानिक सहलीचा  आनंद घेण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यांची नावे योग्य नसल्यास संधी असूनही त्यांना त्रास सहन करावा लागतो.

  ते प्रत्येकाशी मुक्तपणे मिसळत नाहीत. त्यांच्याकडे फक्त काही निवडक मित्र असतात. ते आपला फायदा नसलेल्या कार्यात भाग घेत आपला वेळ वाया घालवणार नाहीत. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर त्यांनी जे काही क्रियाकलाप केले त्यामधून त्यांना पैसे मिळतील.

  कधी कधी ते कशाची ही पर्वा न करता स्पष्टपणे, वायफळ बोलतात आणि उद्धटपणे वागतात. पण ते असभ्य लोक नाहीत. ते एकटे असताना त्यांचे विचार आणि भावना यांचे परीक्षण करतात. ते म्हातारे झाले तरीही त्यांचा मोहकपणा, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामधले चुंबकत्व कमी होणार नाही.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक १ च्या लोकांना नेहमीच आनंदी आयुष्य जगण्याची इच्छा असते. जर त्यांना चष्मा घालायचा असेल तर ते फक्त एक सुंदर फ्रेम निवडतील. त्यांना त्यांचे घर सजविण्यात आणि ते व्यवस्थित ठेवण्यात रस असतो.

  त्यांना कायदा, धर्म, हस्तकला, गणित आणि ज्योतिष यात रस असतो. त्यांचा देवावर विश्वास असतो. आपण प्रयत्न केल्यास काहीही अशक्य नाही अशा मताचे ते आहेत. 

  योग्य नावे नसल्यास उच्च दर्जाच्या लोकांनादेखील त्रास होईल. निम्न दर्जाच्या महिलांमुळे ते अडचणीत सापडतील. योग्य नावे असलेल्या लोकांना सर्व सुख मिळतात आणि ते सुख समृद्धीने जगतात.

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 2:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  १५ एप्रिल १९९० रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,
  १ + ५ + ४ + १ + ९ + ९ + ० = २९  
  +
  = ११
  १ + १ = २
  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे शुक्र ग्रहाच्या आणि चंद्र ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र आणि चंद्र ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक २ चे लोक मध्यम उंचीचे, गोंडस आणि गुबगुबीत असतात. तारुण्यात ते दुबळे असू शकतात. जसजसे ते मोठे होतात तसतसे ते जाड होतात. ते देखणे दिसतात. ते स्वच्छ कपडे घालतात.

  त्यांना वेगवेगळ्या शैलीमध्ये (स्टाईलमध्ये) केसांची रचना करण्याची आवड असते. त्यांचे ध्येय म्हणजे नेहमीच सुखी आयुष्य जगणे.

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक २ चे अंकशास्त्र आपल्याला शुक्र व चंद्राच्या पूर्ण प्रभावाखाली आणते. ६ चा शुक्र आणि २ साठी चंद्राचा प्रभाव पण योग्य नावाचा अभाव म्हणजेच चुकीचे नाव आपल्याला धैर्याची खोटी जाणीव आणि प्रभुत्वाची खोटी भावना देते. हे आपल्याला मानसिकरित्या आजारी करते आणि मद्यपान किंवा ड्रग्सकडे वळवते. आपल्याला इतर वाईट सवयी देखील लागतात किंवा आपण त्याच्या आहारी जाता.

  चंद्राप्रमाणेच, त्यांच्या भाग्यांक क्रमांकावर प्रभाव पाडतात, तसेच कधी कधी ते गोंधळलतात आणि तसेच हळूहळू लोकभ्रमापासून मुक्त होत ज्ञानी होतात. काही जण सुरुवातीपासूनच चांगले कार्य करत असतात. तर काही जण त्यांच्या विशेष क्षमतेद्वारे प्रगती करतील.

  ते खटला, लवादामध्ये आणि प्रती परिक्षणमध्ये वाद घालण्यात तज्ञ असतात. जर त्यांना योग्य नावे असतील तर ते घर, जमीन, माल आणि उद्योग मिळवतील आणि आरामात जीवन जगतील.

  काही जण लेखन व्यवसाय, कायद्याची प्रकरणे-खटले, लवाद अथवा न्यायाधीश आणि वैद्यकीय कारकिर्दीमधून उत्पन्न मिळवतात. परंतु त्यांची नावे  योग्य नसल्यास अनुकूल घटक असूनही ते वाईट सवयीचे गुलाम होतील. त्यांचे मन गोंधळलेले असेल; त्यामुळे त्यांचे मन त्यांना चुकीचे निर्णय घेण्यास भाग पाडेल. म्हणून त्यांनी त्यांच्या जन्मांक आणि भाग्यांक क्रमांकासाठी त्यांच्या नावात बदल केला पाहिजे.

  त्यांची खुशामत केल्यावर ते सहजपणे प्रभावित होतात. जे लोक त्यांच्या चुका दर्शवितात त्यांना ते आवडत नाहीत. म्हणून त्यांनी स्वत:ची कमतरता सुधारली पाहिजे.

  ते बाहेरून हट्टी दिसत असले तरी ते खरोखरच कोमल हृदयाचे असतात. देवाची कृपा त्यांना सदैव उपलब्ध असते. ते शक्य तितक्या त्यांच्या आश्रितांना मदत करतील. परंतु ते बर्‍याचदा टिप्पणी देतात की जग कृतघ्न लोकांनी भरलेले आहे.

  डोंगर रांगा, डोंगराळ भाग, तलाव, धबधबे आणि हिरव्यागार जंगलांना पाहून त्यांना मानसिक शांती मिळेल. अचानक त्यांना सर्व गोष्टींचा तिरस्कार वाटतो. ते तीव्रतेने एखाद्या गोष्टीची आस धरतील. खूप लवकरच ते त्याचा द्वेष करायला लागतात.

  ते स्वभावाने संशयास्पद असतात. प्रत्येक कार्यात वैयक्तिकरित्या उपस्थित रहावे, लक्ष द्यावे यासाठी त्यांचा अट्टाहास असतो. त्यांच्याकडे कायदा, शास्त्र आणि ज्योतिष या विषयाची योग्यता आहे. ते नेहमीच काही ना काही तपास करत असतील. जेव्हा ते एकटे असतात तेव्हा ते स्वतःशीच बोलतात.

  वर नमूद केल्याप्रमाणे जर मुलांक ६ आणि भाग्यांक २ च्या लोकांकडे योग्य नावे नसल्यास ते कामवासनेच्या आहारी गेलेला माणूस, ड्रगचे व्यसनी किंवा जुगारी बनतील. म्हणून त्यांनी त्यांची नावे योग्यरित्या दुरुस्त केली  पाहिजेत. त्यांच्याकडे योग्य नावे असल्यास त्यांना चांगले आरोग्य, कर्तव्यदक्ष जीवन साथीदार, हुशार मुले आणि पुरेशी संपत्ती मिळेल.

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 3:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २४ मे १९९० रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  २ + ४ + ५ + १ + ९ + ९ + ० = ३०

  ३ + ० = ३

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे शुक्र ग्रहाच्या आणि गुरु ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र आणि गुरु ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ म्हणजेच शुक्राचार्य (शुक्र ग्रह) राक्षसांचा स्वीकार करणारा आणि भाग्यांक म्हणजेच बृहस्पति (गुरु ग्रह) हा देवदूतांचा स्वीकार करणारा आहे. त्यांचा एकमेकांना विरोध असतो. स्वाभाविकच, या दोन विभिन्न ग्रहांच्या संयुक्त प्रभावाखाली जन्मलेले लोक समस्याप्रधान व्यक्ती असतात. या गटातील लोक एक विवादास्पद व्यक्तिमत्त्व ठरतात.

  त्यांचा जन्म क्रमांक त्यांच्या डेस्टिनी (भाग्यांक) नंबरला विरोध करतो, अगदी तसेच त्यांचा डेस्टिनी (भाग्यांक) त्यांच्या जन्म क्रमांक म्हणजेच जन्मांकाला विरोध करतो. म्हणूनच या व्यक्ती स्वतःचेच नुकसान करतात. स्वाभाविकच दोन परस्पर विरोधाभाषी ग्रहांच्या सयुंक्त प्रभावामुळे स्वतःचेच नुकसान करण्याकडे या लोकांचा कल असतो. तथापि, त्यांच्याकडे योग्य नावे असल्यास, हे सर्व दुष्परिणाम कमी होतील आणि ते प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जातील.

  हे लोक एका उत्तम कुटुंबातील असू शकतात. परंतु नावे योग्य नसल्यास त्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागेल आणि अश्रू वाहावे लागतील. त्यांच्या बहुतांश कार्यात बहुतेक वेळा गैरसमज निर्माण होतो आणि त्यांना इतर लोक वाईट समजतील. म्हणून त्यांना निराश वाटेल आणि मग त्यांना स्वतःचाच द्वेष वाटेल. तसेच जर त्यांची नावे योग्य नसतील तर त्यांचे कौटुंबिक जीवन संभ्रमात असेल.

  परंतु जर त्यांची नावे योग्यरित्या बदलली गेली तर हे प्रतिकूल परिणाम नाहीसे होतील आणि मग त्यांचे यश निश्चित आहे. योग्य नावे असलेले लोक नोकरी किंवा व्यवसायाद्वारे उच्च स्थान गाठतात आणि प्रमुख व्यक्ती बनतील.

  इतरांना मदत करण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती मुलांक आणि भाग्यांक ३ च्या लोकांमध्ये असते. इतरांना मदत करण्याचा प्रयत्न करीत असताना ते स्वतःच सापळ्यात अडकतील याची त्यांना भीती वाटते. त्यांना परदेशी सहली, ऐतिहासिक स्थळांना भेट देणे, नैसर्गिक देखावे आणि किनारपट्टीच्या दृश्यांचा आनंद घेण्यात रस असतो.

  गुरूच्या कृपेने जसे त्यांच्याकडे ज्ञान असते तसेच शुक्राच्या प्रभावामुळे ते काही प्रमाणात आळशीसुद्धा असतील. गुरु त्यांची  ज्ञानार्जनाकडे ओढ निर्माण करत असेल तर शुक्राच्या विलासी व्यक्तिमत्त्वामुळे ते सौंदर्य, चैनीच्या वस्तु, सुंदर स्त्रियांकडे ते आकर्षित होतील. 

  हे लोक मेहनती असतात पण शरीराने मेहनत करण्यापेक्षा डोक्याने मेहनत करणे यांना जास्त आवडते. हे लोक शारीरिक मेहनत करणाऱ्या कामापेक्षा बुद्धीने काम करणाऱ्या क्षेत्रात जास्त दिसतील, जर एखाद्या ठिकाणी जास्त मेहनत करावी लागली तर करतील पण त्याच गोष्टी नंतर ते हुशारीने करतील, ज्याला आपण इंग्रजीत स्मार्ट वर्क म्हणतो. वेळ कसा वाचवावा आणि त्याहीपेक्षा वेळ कसा वाया  घालवावा हे यांना छान जमते. 

  कधी कधी हे लोक आपले चातुर्य वापरून काम करतात. पण कधी कधी चतुराईने काम करणे यांना जमत नाही. एखाद्या गोष्टीचे गांभीर्य त्यांना समजत असले तरी ही कधी कधी ते व्यक्त करण्यात अथवा समर्थपणे मांडण्यात असफल ठरतात. पण जर यांनी ठरवले आणि पद्धतशीरपणे योजना तयार करून त्यावर चिकाटीने मेहनत केली तर ते त्यात सफल होतात. कारण या लोकांमध्ये चिकाटी दिसून येते.

  अर्थात नाव-संख्या शास्त्रानुसार वरील गुणांमध्ये थोडाफार फरक दिसतो. जसे मुलांक ६ आणि भाग्यांक ३ च्या व्यक्तीचे नाव ४ म्हणजे राहूच्या कक्षेत येणारे अंकशास्त्र  असेल तर हे लोक हरहुन्नरी असतात, परिपूर्ण- पद्धतशीरपणे काम करण्याकडे कल असतो. स्वछता आवडणारे आणि कधी कधी जास्त काळजी करणारे असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला नकारात्मक ऊर्जा द्यायचे ठरवले तर ते सहज करू शकतात.        

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक ३ मधल्या श्रेणीतील काही स्त्रिया पुरुषांसाठी  शोकाचे कारण ठरतील आणि अश्याच रीतीने या श्रेणीतील काही पुरुष स्त्रियांच्या दु:खाचे कारण ठरतील. काहींना वाटते की त्यांच्याकडे काहीतरी कमतरता आहे आणि परिणामी ते असमाधानी जीवन जगतात.

  परंतु त्यांची नावे योग्य असल्यास वरील प्रतिकूल परिणाम होणार नाहीत. ते सर्व सुखसोयींचा आनंद घेतील आणि आनंदी जीवन जगतील. त्यांच्याकडे कायदा, गणित, तत्त्वज्ञान, ज्योतिष आणि धर्म या गोष्टींचा अभ्यास असतो. त्याचप्रमाणे गूढ विज्ञान, रहस्मय कलाकृती मध्येसुद्धा त्यांना रस असतो. जरी त्यांच्याकडे खोल विचार आणि चांगले ज्ञान असले, तरीही ते नकळतपणे  वाईट कार्यांमध्ये व्यस्त असतात.

  म्हणूनच, त्यांनी प्रामाणिकपणे जगण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्यांच्या आजूबाजूचे वातावरण त्यांच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करते. जर त्यांनी त्यांची नावे त्यांच्या जन्माच्या आणि भाग्याच्या क्रमांकाशी जुळवून घेतली तर ते जीवनातील सर्व सुखांचा आनंद घेतील आणि आरोग्य, संपत्ती, जीवनसाथी आणि मुले या चारही घटकांमध्ये भाग्यवान ठरतील.

  त्यांना चैनीच्या वस्तू, कपड्यांची दुकाने, कारखाने, कमिशनचे काम, एजन्सी आणि कलेशी संबंधित कामातील व्यवसायातून नफा मिळेल. तसेच ते मालमत्ता आणि शेतीमध्ये गुतंवणुक करून ही नफा मिळवू शकतात.

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 4:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  फेब्रुवारी १९९४ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  ६ + २ + १ + ९ + ९ + ४ = ३१

  ३ + १ = ४

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे शुक्र ग्रहाच्या आणि राहूच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र ग्रहाचा आणि राहूचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ४ चे लोक साधारणतः मध्यम उंचीचे असतात. त्यांचे केस लहरी असतात. तसेच ते गोंडस, गुबगुबीत जाडजुड असतात. सामान्यत: प्रभावीपणे  बोलणारे असतात.

  हे लोक धैर्यवान असतात आणि त्यांना स्वातंत्र्य आवडते म्हणजे स्वतंत्रपणे, मुक्तपणे जगणे आवडते. त्यांना जनतेची सेवा करण्यात, स्वतःचे जीवनमान उंचावण्यात  आणि सुंदर वस्तू एकत्रित करण्यात रस असतो. इतरांचे मनोरंजन करताना त्यातून उत्पन्न मिळेल अशाच  कामांमध्ये ते मग्न राहतात.

  अंकशास्त्रात ६ आणि ४ साठी आपले नाव संख्याशास्त्र, वर्तमान ज्योतिषानुसार असल्यास आपल्याला यश देते. तसे नसल्यास, आपण निरुपयोगी बोलण्यात आणि दुसऱ्या लोकांबद्दल वाईट गोष्टी बोलण्यात आपले जीवन व्यर्थ घालवता.  

  ह्यांच्या जन्मांकाचा अंक ६ हा शुक्रासाठी आहे आणि तो त्यांना आकर्षणाची एक महान शक्ती देतो. ह्यांचा भाग्यांक अंक ४ हा राहूचा असल्याने तो त्यांना बरेच ज्ञान देतो. हे संयोजन आपल्या नावावर अवलंबून असल्याने ते आपल्याला यशस्वी किंवा अयशस्वी करू शकते.

  एक चांगले नाव जन्मांक ६ आणि भाग्यांक ४ च्या लोकांना भव्य यश देते, नीतिमान नाव आणि प्रसिद्धी देते.  तथापि आपले नाव ६ आणि ४ मध्ये दोषपूर्ण असल्यास आपण धोकादायक सौदेबाजी मध्ये अडकू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला नुकसान होऊ शकते. उदाहरणार्थ आपण अयोग्य व्यक्तींसाठी खात्रीशीरपणे उभे राहता आणि आपले पैसे गमावतात.

  जर त्यांची नावे त्यांच्या जन्माच्या आणि भाग्यांक  क्रमांकाशी अनुरूप नसेल तर ते गप्पांमध्ये आणि निरुपयोगी चर्चेत आपला वेळ वाया घालवतील. विनाकारण नको असलेले त्रास, अडचणींना आमंत्रण देतील. खूप वायफळ बडबड करून शत्रूंना आमंत्रित करतील.

  त्यांच्या सर्व कौशल्यांचा इतरांकडून शोषण होईल. जिथे कसलाही सन्मान मिळणार नाही अशी औपचारिक नोकरी करण्यात आपले आयुष्य घालवतील आणि दुर्दैवाने अपयशाला सामोरे जातील. त्यांच्यात असलेले कसब आणि चातुर्याचा इतर लोक वापर करून घेतील.

  परंतु जर त्यांची नावे योग्य असतील तर त्यांना घरे, जमीन आणि मालमत्ता मिळेल, तसेच  सर्व ऐहिक सुख उपभोगायला मिळतील. त्यांचे मन नेहमी आनंदी, सुखी जीवनाकडे झुकत असते. त्यांना बर्‍याच लोकांना मदत करण्याची सवय असते. म्हणूनच  समाजाकडून त्यांचा सन्मान होईल.

  ते इतरांच्या हितासाठी खूप मेहनत करतात. यामुळे, देव त्यांना कधीही सोडत नाही. परंतु कधीकधी ते दुसरे नवीन काम मिळवण्यासाठी अथवा घेण्यासाठी आपले जुने कार्य मध्यभागी सोडून देऊ शकतात.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ४ च्या लोकांची नावे योग्य असणे आवश्यक आहे. अन्यथा जरी त्यांनी चांगले कार्य केले तरी ते अनावश्यक गोष्टींमध्ये सामील होतील आणि त्याचा त्यांना त्रास होईल. इतरांसाठी ते स्वतःची हमी देतात आणि परिणामी अडचणीत येतात.

  ते सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करतात. त्यांच्यासाठी सौंदर्य म्हणजे कायम आनंद होय. ते सुंदर घरे बांधण्यात, त्यांची कार सुशोभित ठेवण्यात आणि स्वतःच्या घराला सुंदर वस्तू आणि कलात्मक फर्निचरने सुशोभित करण्यात  उत्सुक असतात.

  संगीत, नृत्य, खेळ, कायदा आणि धर्म या विषयात त्यांची योग्यता आहे. त्यांना चैनीच्या वस्तूंची-गोष्टींची आवड असते. परंतु कधीकधी ते साध्या ड्रेसमध्ये दिसू शकतात. अनेकदा स्वतःची वाहने बदलून त्यांना नफा मिळविण्याचे भाग्य मिळते.

  त्यांचे मन स्थिर असते. एकदा दिलेले वचन यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहतील. त्यांच्या मनातली कोणतीही गोष्ट ते लपवू शकत नाहीत. म्हणून इतर लोक त्यांना मनमोकळ्या स्वभावाचे म्हणतील.

  त्यांच्या म्हणण्यानुसार या जगात आनंद उपभोगण्यासाठी  पुष्कळ गोष्टी आहेत आणि सर्वच गोष्टीत आनंद आहे. ते बहुतेकदा मंदिरात जात नसले तरी त्यांचा देवावर विश्वास असतो. त्यांना दिव्यांगांना, अपंग लोकांना  दान देण्याची  व  मदत करण्याची तीव्र इच्छा असते . त्यांना आळशी मित्र जरासुद्धा आवडत नाहीत.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ४ च्या लोकांना उत्कृष्ठ अन्नाची पारख करणारे  आणि त्या अन्नाचा आनंद लुटणारे आहेत. खाताना ते मनोरंजक बोलतात. त्यांना लैंगिक सुखांची फार आवड असते, परंतु ते त्यांच्या मनावर नियंत्रण ठेवून संयम बाळगतात. त्यांची नावे योग्य असल्यास सामान्यत: ते उत्कृष्ट जीवन जगतात. त्यांना वडिलोपार्जित संपत्ती मिळेल.

  सौदेबाजी, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वस्तू पाठविणे आणि महागड्या चैनीच्या लेखांच्या गोष्टींचा व्यवहार केल्यामुळे त्यांना नफा मिळेल. एजन्सी, करार, वाहतुकीचा व्यवसाय, सौंदर्यप्रसाधनांचा व्यवसाय आणि कारखान्यात गुंतण्याची शक्यता आहे.

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 5:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  १५ जुलै १९९० रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  १ + ५ + ७ + १ + ९ + ९ + ० = ३२

  ३ + २ = ५

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे शुक्र ग्रहाच्या आणि बुध ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र आणि बुध ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ५ चे लोक माफक प्रमाणात उंच असतात आणि त्यांचे  स्वरूप आकर्षक असते. त्यांचा पोशाख, शिष्टाचार आणि हावभाव इतरांना आकर्षित करतील. ते कधीही त्यांच्या उर्जेपासून वंचित राहणार नाही.

  ते अतिशय सावध प्राणी आहेत. जर त्यांना विश्रांती घ्यायची इच्छा असेल तर ते आळशीपणे  शांत झोपतील. परंतु जर त्यांनी एखादे काम सुरू केले तर ते काम अतिशय जलद गतीने पूर्ण करतील.

  विविध व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकांशी त्यांचा संपर्क असतो. ते एकाच वेळी अनेकांशी मैत्री करतात. हे लोक भाग्यवान  आहेत, तसेच मित्र नेहमीच त्यांच्या अवतीभोवती असतात. बरेच मित्र त्यांच्या मदतीसाठी तयार असतील. सर्व मित्रांच्या मदतीमुळे एखाद्या सैन्यबळाचा पाठिंबा मिळाल्याप्रमाणे ते धाडसी होतील.

  इतरांवर आपला प्रभाव टाकून आणि जास्त ताण न घेता, पैसे कमवून आरामदायी जीवन जगण्याची त्यांची इच्छा असते. अगदी तारुण्यातही त्यांना जीवनाचा आनंद कसा घ्यावा हे व्यवस्थित माहित असते. दुसर्‍यावर अधिकार गाजवून किंवा त्यांचे मनोरंजन करून पैसे कसे कमवायचे हे ही त्यांना पक्के माहित असते.

  ते इतरांमध्ये प्रेमाने मिसळतात. परंतु ज्यांना ते आवडत नाहीत त्यांच्यासाठी ते धोकादायक शत्रू आहेत. म्हणून ज्या लोकांना  हे लोक आवडत नसतील तर त्यांनी यांच्याशी प्रेमळपणे वागून अथवा आपण त्यांच्याशी प्रेमळ असल्याचे भासवून आपले कार्य पूर्ण करू शकतो.

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक ५ चे अंकशास्त्र आपल्याला तीव्र बुद्धिमत्ता देते आणि आपले नाव योग्य असल्यास आपल्याला यशस्वी करते. जरी सुरुवातीला ह्या लोकांना मोठे यश मिळविल्यासारखे वाटत असले तरीही नंतरच्या जीवनात त्यांना अपयशाला सामोरे जावे लागते. थोडक्यात, आपण स्वतःचे आयुष्य खराब कराल.

  चुकीचे नाव आपल्याला वाईट कृती करण्यास प्रवृत्त करते, लोकांना फसविण्यासाठी आणि लुबाडण्यासाठी आपण आपल्या हुशारीचा, चालाखीचा वापर कराल.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ५ च्या लोकांकडे योग्य नावे नसतील तर त्यांच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होतील. तसेच, ते आपला वेळ निरर्थक बोलण्यात घालवतील आणि निरुपयोगी पद्धतीने पैसे खर्च करून आपला वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवतील.

  ते सौंदर्याचे पारखी आहेत आणि सुंदर वस्तूंचे ते कौतुक करतात.  ते संगीत, नृत्य आणि तत्सम कलांचा अगदी खोलपणे आनंद घेतात. त्यांची कमकुवत बाजू  म्हणजे लैंगिक बाबतीत त्यांना जास्त रस असतो. म्हणूनच पती-पत्नीने वेगळे राहू नये. जर ते परिस्थितीनुसार विभक्त झाले तर त्यांचे मन वाईट गोष्टींमध्ये सामील होण्यास प्रवृत्त होईल.

  त्यांचा ठाम विश्वास असतो  की आपण जगातील सर्व चांगल्या गोष्टींचा आनंद घेण्यासाठी जन्म घेतला आहे. अगदी लहानपणापासूनच, इतरांचे  बोलणे त्वरित आकलन करण्याची क्षमता त्यांच्यात असते. काही जण शिक्षणात उत्कृष्ट होतील आणि जीवनात चमकतील. बरेच लोक उद्योग स्थापन करुन आयुष्यात प्रगती करतील.

  ते कधीकधी स्वतःचा होणारा गोंधळ टाळू शकत नाहीत. या गोंधळामुळे त्यांनाही किंचितसे दुःखीकष्टी, दयनीय वाटेल. पण लवकरच त्यांना त्यांच्या मनाचे स्पष्टीकरण मिळते. स्वतःचे धैर्य एकटवुन ते पुन्हा आपल्या मुळ पदावर म्हणजेच सामान्य जीवनात येतात. त्यांचा देवावर विश्वास असल्याने ते बर्‍याच नाजूक परिस्थितीतून सुटू शकतात.

  त्यांना धर्म, कायदा आणि औषधाचे सखोल ज्ञान असते. यातले काहीजण  स्पर्धा, शर्यत आणि जुगारात उत्कृष्ट कामगिरी करतात. ह्या लोकांना वाहनांची आवड असते. ते आपली वाहने खूप छान सजवतात. जरी त्यांचे हाथ रिक्त असतील किंवा त्यांच्या हातात काही शिल्लक नसेल तरीही, ते आपल्या मनात असलेली कार्ये पूर्ण करण्याचे व्यवस्थापन करतात. यामुळेच लोक त्यांचा कृतीशील (क्रियाशील) व्यक्ती म्हणून आदर करतील.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ५ चे लोक जेव्हा बोलतात तेव्हा ते काहीही लपवू शकत नाहीत. एखाद्या गोष्टीचा दुसरा अर्थ लावून ती गोष्ट ते सांगू शकत नाहीत. म्हणून इतर लोक त्यांना निष्पाप म्हणतील. आपल्या प्रत्येक कार्यप्रणालीचे अशा प्रकारे योजना तयार करतात की ते कार्य त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरतील तसेच इतरांनाही उपयोगी ठरतील.

  त्यांच्याकडे योग्य नावे असल्यास, त्यांना भरपूर संपत्ती, चांगली लोकप्रियता आणि जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळेल. जर त्यांची नावे त्यांच्या जन्माच्या आणि भाग्यांक क्रमांकाशी सहमत असतील तर ते अधिक संपत्ती मिळवण्यासाठी त्यांची सर्व क्षमता वापरतील आणि आयुष्यातील उच्च उंची गाठतील. त्यांची कीर्ती आणि स्थिती दिवसेंदिवस वाढत जाईल. पण जर त्यांची नावे योग्य नसतील तर ते दुष्कृत्ये करतील आणि त्याचा त्यांना खूप त्रास  होतो.

  विलासी लेखांशी जोडलेले सर्व व्यवसाय या लोकांसाठी चांगले आहेत. कमिशनचे काम, कंत्राटे, एजन्सी, स्टीलचा व्यवसाय आणि वाहतुकीचा व्यवसाय त्यांना यश देईल.

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 6:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  ६ + १ + १ + २ + ० + १ + ४ = १५

  १ + ५ = ६

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण संपुर्णपणे शुक्र  ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ६ चे लोक ऐश्वर्यशाली असतात आणि त्यांच्यात असलेल्या चुंबकीय व्यक्तिमत्त्वामुळे ते इतरांना आकर्षित करतात. ते सतर्क आणि सक्रिय असतात. ते आपल्या कल्पना धैर्याने आणि बिनधास्तपणे व्यक्त करतात.

  हे लोक इतरांची प्रगती व्हावी यासाठी त्यांना मदत करतात. ते सदैव मित्रांच्या गराड्यात असतात. ते स्वत:च्या  तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या  लोकांचे भवितव्य सुधारण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात. त्यांना कलात्मक रुची आणि संशोधनात रस असतो. ते नेहमीच नवीन उपक्रमांमध्ये गुंतलेले असतात.

  त्यांचे मन स्थिर असते आणि त्यांच्या विचारांमध्ये स्पष्टता असते. ते नेहमी गतिमान असतात आणि जीवनात वेगवान प्रगती करण्याच्या उद्देशाने ते कार्य करतात. ते त्यांच्या आयुष्यातील अडथळे हेतुपुरस्सर पार करतील. अडचणी काहीही असोत, ते सोडवण्याच्या योजना आखतात आणि त्यात यशस्वी होतात.

  हे लोक देश तसेच परदेशात सहली करतील. म्हणून त्यांना नवीन मित्र मिळतात आणि तसेच ते नवीन व्यवसाय तंत्रही  शिकतात. ते विविध व्यापार आणि व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींशी संबंध जोडतील. या पद्धतीने ते स्वतःचे स्थान उंचावतील.

  आपले नाव चुकीचे असल्यास मुलांक ६ आणि भाग्यांक ६ साठीचे अंकशास्त्र सामान्यत: चांगले असले तरीही आपल्याला बऱ्याच विरोधांचा सामना करावा लागतो.

  आपण आपल्या कुटुंबात आणि व्यवसायात शत्रू तयार करता आणि मोठे यश मिळविण्यासाठी बर्‍याच दुर्मिळ संधी गमावता. जर आपले नाव बरोबर असेल, तर कोणीही आपल्या जीवनातील कोणत्याही यशामध्ये आपल्याला यश मिळवण्यापासून रोखू शकत नाही!

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक ६ चे लोक कधीही इतरांसाठी हानिकारक असलेल्या कार्यात गुंतत नाहीत. ते इतरांना शक्य तितकी मदत करतात आणि चांगले नाव कमवतात.  उदार मनाचा सज्जन व्यक्ती म्हणून लोक त्यांची प्रशंसा करतील.

  कधीकधी जेव्हा ते एकटे असतात तेव्हा ते त्यांच्या सुरुवातीच्या जीवनातल्या चांगल्या आणि वाईट घटनांची आठवण करतात आणि त्याबद्दल विचार करत राहतात. ते बर्‍याच लोकांना त्यांच्या जीवनात प्रगती करून त्यांचे आयुष्यमान उंचावण्यासाठी त्यांना सक्षम करतात. त्याचवेळेला ते देखील उच्च पदावर पोहोचतील.

  परंतु नावे योग्य नसल्यास प्रामाणिक प्रयत्न करूनही त्यांना वारंवार अपयशाला सामोरे जावे लागते. त्यांचे घरगुती जीवन गोंधळाने परिपूर्ण होते आणि त्यांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होतो.

  जर त्यांनी त्यांची नावे अनुकूल अंकसंख्येत समायोजित केली तर ते आयुष्याच्या चारही पैलूंचा (म्हणजेच आरोग्य, संपत्ती, जीवनसाथी आणि मुले) आनंद घेतील.

  त्यांना नैसर्गिक देखावे, सुंदर इमारती, डोंगराळ भाग, हस्तकला, नवीन इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स आणि चैनीच्या वस्तू पाहण्यात आनंद होतो. व्याख्यान लेखन किंवा ललित कलांद्वारे ते खूप प्रसिद्ध होतील. हस्तकला, दलालीचे काम, कराराचे काम, बांधकाम, एजन्सी,  सामान्य दुकान किंवा लक्झरी वस्तूंच्या व्यवसायातून प्रगती करतील.

  या श्रेणीतील बरेच लोक कलाकार, वक्ते, लेखक, डॉक्टर, अभियंता, उद्योगपती, व्यापारी किंवा अधिकारी देखील होऊ शकतात. मुळात शुक्र ग्रह विलासी जीवन, कलात्मक व्यतिमत्त्वाचा आणि सौंदर्याचा कारक असल्याने यातले बरेचसे लोक अभिनय क्षेत्रात काम करताना दिसतील कारण अभिनय करण्याचे उपजत गुण त्यांना शुक्र ग्रहामुळे मिळालेले असतात.  

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 7:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  १ + ५ + ९ + २ + ० + १ + ७ = २५

  २ + ५ = ७

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे शुक्र ग्रहाच्या आणि केतूच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र ग्रहाचा आणि केतूचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ७ चे लोक मध्यम उंचीचे असतात आणि प्रतिष्ठित दिसतात. हे लोक इतर ६ क्रमांकाच्या लोकांपेक्षा भिन्न आहेत. ते सभ्य असतात, तसेच कधी ही दिखाऊपणा करत नाहीत. परंतु ते इतरांशी मनमोकळेपणे मिसळत नाहीत.

  ६ आणि ७ साठीचे अंकशास्त्र जर आपले नाव योग्य  नसल्यास वारंवार आपल्या प्रगतीस प्रतिबंध करते. आपले वैवाहिक आयुष्य कटू असेल. आपल्या जोडीदारासह आपल्याला बर्‍याच समस्यांचा सामना करावा लागतो आणि मुलाच्या जन्मास विलंब होतो.

  कोणतेही विचार व्यक्त करण्यापूर्वी ते त्यांचे शब्द तोलून मापूनच व्यक्त करतात. कधी कधी, चर्चेदरम्यान अधूनमधून ते कडक शब्द वापरू शकतात. ते नेहमीच विचारशील राहतात. ते नेहमीच विचारांमध्ये विलीन असतात. एकटे असताना त्यांना नवीन कल्पना सुचतात.

  या श्रेणीतील लोकांचे लेखनातून कारकीर्द निर्माण करणे आणि चैनीच्या महागड्या वस्तूंच्या विक्रीतून नफा कमाविण्याचे भाग्य आहे. संगीत आणि तत्त्वज्ञानाबद्दल त्यांच्याकडे उत्तम योग्यता असते. त्यांना कायदा, धर्म, तत्वज्ञान, गणित आणि ज्योतिष या विषयात रस असतो.

  कुठल्याही स्वार्थी हेतूशिवाय ते इतरांना मदत करतात. त्यांच्यासाठी जे अशक्य आहे ते करण्यात ते सहमत होत नाहीत. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी ते खोलवर विचार करतील.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ७ च्या लोकांची नावे योग्य असतील तर ते जीवनात उच्च स्थान गाठतील. हे लोक घर, वाहन आणि जमीन घेतील. त्यांचे मन कोणालाही समजू शकत नाही. ते कोणतीही गोष्ट सहजपणे उघड करणार नाहीत. कधीकधी ते त्यांची एखादी मौल्यवान वस्तू गमावल्यासारखे निराश होतात आणि हताशपणे वागतात.

  ज्यांची नावे त्यांच्या जन्मांक आणि भाग्यांक क्रमांकाशी जुळणारी असतील तर ते आरोग्य, संपत्ती, जीवन साथीदार आणि मुले या चारही जीवनाचा आनंद घेतात. जर नावे योग्य नसतील तर त्यांना आयुष्यात काहीतरी कमतरता जाणवते. त्यांनाही कधी कधी काही गोंधळाचा सामना करावा लागेल.

  जर त्यांची नावे योग्य असतील तर ते चरण-दर-चरण आयुष्यात प्रगती करतात. अन्यथा, त्यांना त्यांच्या उत्कर्षामध्ये त्रास होईल. त्यांचे जीवन संघर्षांनी भरलेले असेल. अशा लोकांनी त्यांच्या जन्म आणि भाग्यांक संख्येनुसार त्यांची नावे समायोजित करणे आवश्यक आहे.

  जेव्हा ते आनंदी असतात तेव्हा ते सहजतेने वागतात. परंतु जर त्यांना किंचितशी चिंता वाटत असेल तर ते त्यांच्या मित्रांशी कठोर वागतात. त्यांचे जीवन परंपरा आणि आधुनिकतेचे मिश्रण आहे. ते त्यांच्या विचारांवर स्थिर राहत नाहीत. त्यांच्या सूचना पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या सहाय्यकाची आवश्यकता असल्याचे त्यांना वाटते.

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक ७ चे लोक घर सजवण्यासाठी आणि त्याच्या सभोवतालचा बगिचा लावण्यात  उत्सुक असतात. त्यांचा देवावर दृढ  विश्वास आहे. ते धर्म आणि देव यांच्यातील संबंधांचे परीक्षण करतील. साधारणत: या लोकांचे मन  संशोधनात मग्न असते. आवश्यक असल्यास, त्यांनी त्यांच्या नावात योग्यरित्या बदल करून घ्यावा ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात संपूर्ण भरभराट होईल.

  त्यांना जिथे गर्दी नसेल अशा थंड हवेच्या ठिकाणी - हिलस्टेशन्स आणि तलावांना भेट द्यायला आवडते. त्यांना कमी गर्दीच्या ठिकाणी राहणे आवडते. ते व्याख्यान आणि लेखनातून पैसे कमवतील. ते चैनीच्या वस्तू, वाहतूक, खाद्यपदार्थ आणि वस्त्रोद्योगाच्या माध्यमातूनही प्रगती करतील.

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 8:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  २ + ४ + ८ + २ + ० + १ + ९ = २६

  २ + ६ = ८

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे शुक्र ग्रहाच्या आणि शनि ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र आणि शनि ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ८ चे लोक मध्यम उंचीचे असतात. त्यांचे डोळे किंचित लालसर असतात. ते एकाग्रतेने वस्तूंकडे पाहतात. कठोर परिश्रमातून आयुष्यात प्रगती करणे हे त्यांचे एकमेव उद्दीष्ट आहे. देवावर आणि खडतर मेहनत  या दोन गोष्टींवर त्यांचा विश्वास असतो.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ८ साठीचे अंकशास्त्र आपल्याला ८ आणि शनिच्या वाईट प्रभावामुळे आपणास बर्‍याच पराभवांचा सामना करण्यास प्रवृत्त करते.

  क्रमांक ८ आपणास अपघात होण्यास प्रवृत्त करतो तर क्रमांक ६ आपल्याला व्यवसायाच्या संधींचा शोध घेण्यास प्रवृत्त करतो. तुम्ही बऱ्याच दूरच्या ठिकाणी प्रवास करता. शनि अशा प्रकारे कार्य करतो की आपण अनपेक्षित दुर्घटनांना सामोरे जाल आणि त्यामुळे आपण रुग्णालयात दाखल होऊ शकता.

  व्यवसायाबाबत  म्हणाल तर  ६ आणि ८ चे अंकशास्त्र हे एक धोकादायक संयोजन आहे. जोपर्यंत आपल्या  व्यवसायाचे नाव पूर्णपणे निर्दोष नसेल तोपर्यंत आपण आपल्या कारखान्यात किंवा कार्यालयात अपघातांच्या जोखमीला तोंड देण्यास उभे राहाल. आपल्याला अकाली चोरी, कामगार संप आणि लॉक आऊटचा सामना करावा लागतो.

  आपले नाव चुकीचे असल्यास आपल्याला अधिक त्रास सहन करावा लागेल. आपण जे काही करता त्यामध्ये आपल्याला बर्‍याच अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. आपण अपमान, दुखापत, वेदना, समस्या, अपयश आणि व्यर्थ खर्च सहन करता. यश आपल्या हातातून निसटून जाते. अयोग्य नावामुळे तुम्हाला वारंवार अपयशी व्हावे लागेल.

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक ८ च्या लोकांचे मन कविता, कथा, गाडी, विद्युत उपकरणे आणि चैनीच्या वस्तूंमध्ये मग्न होते. ह्यांच्यापैकी काहीजण स्वतःच्या तारुण्यातच चांगल्या गोष्टी करतात. जर त्यांची नावे योग्य असतील तर हे लोक त्यांच्या विशेष क्षमतेद्वारे त्यांच्या आयुष्यात पुढे येतील आणि त्यांच्या व्यावसायिक क्षेत्रात किंवा व्यवसायात उच्च स्थान मिळवतील.

  हे लोक लौकिक शहाणे असतात आणि त्यांना प्रत्येक गोष्टीबद्दल काहीतरी माहित असते. ते नेहमी कार्यरत असतात. ते इतरांना मदत करून स्वतःची स्थिती सुधारतील. ते त्यांच्या भावना लपवत नाहीत तर उघडपणे बोलतात.  यात काही अपवादात्मक गोष्टी आहेत. यांच्यात खुनशीपणा नसला तरी संधिसाधूपणा पहायला मिळेल. तसेच यांचा स्वभावात थोडा स्वार्थीपणा ही दिसून येतो.   

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ८ च्या लोकांना लैंगिक सुखांची आवड असते. परंतु जेव्हा त्यांना त्यांच्या दुष्परिणामांची जाणीव होते, तेव्हा त्यात त्यांचा सहभाग कमी होईल. त्यांना प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थाने आणि मोठ्या कारखान्यांना भेट देण्यात रस असतो.

  त्यांना कायदा, धर्म, औषध आणि गणिताचे सखोल ज्ञान असते. त्यांचे कार्यक्षेत्र काहीही असले तरी त्यांना त्यात चांगली प्रगती करण्याची संधी आहे. परंतु त्यांची नावे योग्य नसल्यास त्यांची प्रगती मंदावते. ह्यांच्यापैकी काही लोक नोकरीमध्ये असतात तर बरेचसे  व्यवसाय आणि उद्योगात असतात.

  त्यांना वाहने चालविणे आणि आपल्या वाहनांना सजवण्याची आवड असते. भविष्यात त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल अशा प्रकारच्या परदेशी प्रवासाच्या शक्यतेचे ते नेहमीच स्वागत करतात. कर्णमधुर नावे त्यांना आयुष्यात स्थिर प्रगतीची हमी देतात.

  जर त्यांच्याकडे त्यांच्या जन्मांक आणि भाग्यांक क्रमांकाशी योग्य अशी नावे असतील तर ते आयुष्यातील चारही पैलू म्हणजे आरोग्य, संपत्ती, जीवनसाथी आणि मुले यांचा आनंद लुटतील. अन्यथा, त्यांना अनावश्यक गोंधळ आणि अवांछित खर्चाचा सामना करावा लागतो.

  जेव्हा ते इतरांच्या फायद्यासाठी कोणतीही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा ते धाडसी आणि धैर्यवान ठरतील. जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या जीवनात समस्या उद्भवतात तेव्हा ते शांतपणे कार्य करतात. बरेच लोक त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी त्यांची  मदत मागतात.

  स्टीलशी म्हणजेच पोलादाशी जोडलेल्या उद्योगातील सर्व प्रकारचे कार्य,  चैनीच्या वस्तू, कमिशन व्यवसाय, कंत्राट आणि एजन्सीच्या विक्रीतूनही त्यांना नफा मिळेल.

  मुलांक आणि भाग्यांक | Birth No. 6 and Destiny No. 9:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५, २४ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  = १ + =

  २४ = २ + =

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  १५ ऑगस्ट १९८४ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  १ + ५ + ७ + १ + ९ + ८ + ५ = ३६     

  ३ + ६ = ९

  तर तुमचा  भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक आणि भाग्यांक ९ असेल तर आपण पुर्णपणे  शुक्र ग्रहाच्या आणि मंगळ ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. शुक्र ग्रहाचा आणि मंगळ ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ९ चे लोक दिसायला ऐश्वर्यशाली दिसतात आणि खळबळजनक वाटतात. ६ क्रमांकाशी असलेल्या इतर भाग्यांक क्रमांकाच्या संयोजनाच्या तुलनेत भाग्यांक ९ सर्वात जास्त धाडसी आहे. हे लोक धैर्याने कोणतेही कार्य करतील. तुमच्या नामांकानुसार त्यात थोडाफार फरक दिसेल.

  जन्मांक ६ आणि भाग्यांक ९ साठीचे  अंकशास्त्र आपल्याला उत्कृष्ट यश देते. परंतु तुमचे यश तुमच्या नावावर अवलंबून आहे. तुमच्याकडे एखादे परिपूर्ण नाव असल्यास, तुम्ही विजयी व्हाल आणि तुम्ही सहजपणे यशाच्या उत्कृष्ट उंचीवर जाऊ शकता.

  पण जर तुमचे नाव तुमच्या जन्म आणि भाग्यांक क्रमांकाशी समर्पक नसल्यास तुम्हाला त्रास आणि अडचणींचा सामना करावा लागतो. असे नाव तुम्हाला निराशा आणि अपयश देते.

  ह्या लोकांकडे उत्तम ज्ञान असते आणि ते बरेच धूर्त, कावेबाज असतात. त्यांच्या डोळ्यांमध्ये चुंबकीय शक्ती असते. ते कोणाकडे किंवा कोणत्याही वस्तूकडे स्थिरपणे आणि एकाग्रतेने पाहतात.

  आयुष्यातील सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचणे हे त्यांचे एकमेव उद्दीष्ट असते. ते तत्त्वज्ञान सांगत असले, तरी कोणी जग हे मोहजाल आहे किंवा या सर्व भ्रामक कल्प्नाना आहेत असे म्हटले तर त्यांना राग येतो.

  काही लोक जगाला एका चौकटीतून अथवा विशिष्ट कोनातून पाहतात याबद्दल त्यांना खूप वाईट वाटते कारण त्यांच्या मते जगात असे अनेक प्रकारचे सुख मिळते. त्यांच्या मते आपण जगात जन्माला आलो आहोत ते फक्त संघर्ष करून यशस्वी होण्यासाठी.

  सर्व प्रकारच्या सुखांचा अनुभव घेण्यासाठीच ते उत्सुक असतात. स्वतःची स्थिती सुधारण्यासाठी ते अविरत संघर्ष करतात. ते सदैव मित्रांच्या गराड्यात असतात. यांचा मित्रांचा गोतावळा मोठा असतो. यात काही नामांक अपवादात्मक असतात.  

  त्यांचे आयुष्य इतरांना कोडे वाटू शकते कारण एका दिवशी ते सामान्य प्रकारचे जीवन जगू शकतात तर त्याच्या दुसर्‍या दिवशी किंवा लवकरच ते वैभवशाली जीवन जगताना दिसतील.

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक ९ च्या लोकांना वेगवेगळ्या  ठिकाणी भेट देण्यात रस असतो. ते पैसे मिळविण्याच्या संधींचे परीक्षण करतील. कोणतीही संधी व्यावहारिक वाटल्यास ते अंमलबजावणीची योजना आखतील. ते इतरांना मदत करतात आणि वैयक्तिक नफा देखील मिळवतात. परंतु जर त्यांचे नाव त्यांच्या जन्मांक आणि भाग्यांकाशी अनुकूल नसेल तर त्यांची फसवणुक सुद्धा होते.

  मनाने निर्मळ असले तरी यातले काही लोक त्यांच्या नामांकानुसार कधी कधी आपल्या जवळच्या लोकांना खूप दुखावतात, त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरतात. त्यामुळे असे लोक आपल्या लोकांच्या मनात असलेला त्यांच्याबद्दलचा सन्मान गमावतात.  कारण नसताना दुसऱ्यावर चिडचिड करणे. इतरांबद्दल कटू शब्द बोलणे, टोमणे मारणे त्यांनी शक्यतो टाळावे.   

  जर त्यांची  नावे योग्य असतील तर ते नोकरी किंवा व्यवसायात असले  तरीही उच्च पदावर पोहोचतील. म्हणून त्यांनी त्यांच्या जन्माच्या आणि भाग्याच्या क्रमांकाशी अनुरूप नावे बदलण्याची गरज भासल्यास एखाद्या तज्ज्ञाचा सल्ला घेऊन तसे करावे. जर त्यांनी तसे केले तर ते त्यांच्या आयुष्याच्या चारही पैलूंचा आनंद घेतील - आरोग्य, संपत्ती, जीवनसाथी आणि मुले.

  जर त्यांची नावे त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांक क्रमांकांशी अनुरूप असतील तर ते चरण-दर-चरण त्यांच्या आयुष्यात प्रगती करतील. ते समाजसेवा करतील आणि एकाच वेळी स्वतःची ही प्रगती करतील.

  त्यांच्या मते एखादी व्यक्ती आपली स्थिती सुधारू शकत नसेल तर तो इतरांचीही स्थिती सुधारू शकत नाही. त्यांचा असा तर्क आहे की जग आनंदात परिपूर्ण आहे आणि आपण त्यांचा आनंद घेण्यासाठीच जन्मलो आहोत.

  ते नास्तिक नाहीत. त्यांची देवावर श्रध्दा आहे. ते मंदिरातही जातात. परंतु ते म्हणतात की विश्वास अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. समस्या काहीही असो, त्यांच्याविरूद्ध ते धैर्याने संघर्ष करतील.

  तारुण्यातच त्यांची नावे समर्पक असल्यास, ते अफाट श्रीमंत होतील. परंतु अयोग्य नावे असलेले लोक नेहमीच परिस्थितीविरूद्ध संघर्ष करताना दिसतील.

  ते कंत्राट काम, दलाली, एजंटचे काम, सौंदर्यप्रसाधने, मौल्यवान लेख आणि वाहतूक व्यवसायामधून नफा कमवतील.

  पुढचे अपडेट लवकरच ...
  Previous
  Next Post »

  कृपया टिप्पणी बॉक्समध्ये कोणताही स्पॅम लिंक प्रविष्ट करू नका. ConversionConversion EmoticonEmoticon