मुलांक २ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९ | Birth No. 2 and Destiny No. 1 to Destiny No. 9

मुलांक २ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९ | Birth No. 2 and Destiny No. 1 to Destiny No. 9

 Birth No. 2 and Destiny No. 1 to Destiny No. 9   मुलांक २ आणि भाग्यांक १ | Birth No. 2 and Destiny No. 1:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  ११ मार्च १९९४ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  १ + १ + ३ + १ + ९ + ९ + ४ = २८ 

  + = १० + =

  तर तुमचा भाग्यांक १ आहे.

  जर आपला मुलांक २  असेल आणि भाग्यांक १ असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्राच्या आणि सुर्य ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. सुर्य आणि  चंद्र ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  ते मध्यम उंचीचे असतात आणि ते देखणे दिसतात. मुलांक २ आणि भाग्यांक १ चे बरेच लोक सरकारी सेवेत असतील. काही जण चैनीच्या वस्तूंच्या व्यवसायातून, तर काही जण फायर आणि स्टीलशी संबंधित उद्योगांद्वारे जीवनात प्रगती करतात.

  तरुण वयात, ह्यांच्यापैकी काहींना परिस्थितीमुळे आपल्या पालकांपासून विभक्त रहावे लागते आणि काहींनी आई-वडिलांना गमावलेदेखील असेल. त्यांचा देवावर विश्वास असतो. अचानक ते देव आणि धर्म यांच्यातील संबंधांबद्दल तपास सुरू करतात.

  अंतर्ज्ञानाने इतरांना काय वाटते हे त्यांना समजते. त्यांच्याकडे ज्योतिष, चित्रकला, संगीत आणि इतर ललित कलांचे कौशल्य आहे. ते इतरांशी मुक्तपणे मिसळत नाहीत. तथापि, जर त्यांनी कोणाबरोबर मैत्री केली तर ते मनापासून प्रेम दर्शवतील.

  त्यांची  नावे योग्य असल्यास ते आयुष्यात पुढे जातील. अन्यथा अयोग्य नावामुळे, त्यांच्या घरगुती जीवनात समस्या वाढतील. मुलांवरही याचा परिणाम होईल. दोन्ही ग्रहांवर म्हणजे चंद्र आणि सुर्य ग्रहास समान प्रमाणात लागू असणारी संख्या असलेले नाव विवेकी आहे.

  त्यांचे काम काहीही असले तरी ते त्यात प्रगती करतील. जर त्यांना वारंवार अपयशाला सामोरे जावे लागत असेल तर त्यांनी त्यांच्या नावात बदल केले  पाहिजेत. ते घर, वाहन, जमीन, नोकरी किंवा उद्योग प्राप्त करतील.

  जेव्हा त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो तेव्हा बरेच लोक त्यांची मदत करतात. परंतु इतरांना मदत करताना गुंतागुंत होणार नाही याची त्यांनी काळजी घ्यावी. ते जलदगतीने  प्रगती करण्यास उत्सुक असतात. पण तरीही ते योजना तयार केल्यावरच कार्य करतात.

  ते अनेकदा मानसिक गोंधळात पडतात. ते सतत काहीतरी किंवा इतर गोष्टीबद्दल विचार करतात.  आणि म्हणूनच उष्णतेमुळे त्यांना आजारांचा त्रास होऊ शकतो. काही जण आपले आईवडील आणि घर सोडतील आणि इतरत्र एकटे स्थायिक होतील. या आचरणामध्ये, त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी ते कठोर परिश्रम करतील.


  मुलांक २ आणि भाग्यांक २ | Birth No. 2 and Destiny No. 2:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २९ नोव्हेंबर १९८७  रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  २ + ९ + १ + १ + १ + ९ + ८ + ७ = ३८

  + =  ११

  १ + १ = २

  तर तुमचा भाग्यांक २ आहे.

  जर आपला मुलांक २ असेल आणि भाग्यांकसुद्धा २ असेल तर आपण संपुर्णपणे चंद्र ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  ते उंचीने लहान पण दिसायला देखणे असतात. ते इतरांसोबत गोडी गुलाबीने वागतात, त्यांच्याशी गोड बोलतात. पण ते हट्टी, दुराग्रही असतात. चंद्राच्या जशा कला बदलत जातात आणि दर १५ दिवसांनी पौर्णिमा आणि अमावस्या येताच चंद्र अदृष्य होतो, त्याचप्रमाणे मुलांक २ आणि भाग्यांक २ असणाऱ्या लोकांचे  मन कधी गोंधळलेले असते तर एकाएकी त्यांच्यात स्पष्टता दिसून येते. 

  त्यांच्या योजना कधीही बदलत असतात. पुरुष असल्यास, ते स्त्रियांमुळे गोंधळून जातात आणि याच्या उलट स्त्री असल्यास पुरुषांमुळे गोंधळून जातात. इतर लोक त्यांना हट्टी आणि गप्पाटप्पा करणारे म्हणून चुकीचे समजतात, जरी ते खरोखर प्रेमळ असले तरी. म्हणूनच त्यांनी परिवर्तनशील व्हायला शिकले पाहिजे.

  काही जण नोकरी करणारे असतील तर काही स्वयंरोजगार करणारे असतील. सौंदर्यप्रसाधने आणि सौंदर्यवर्धक वस्तूंचा प्रचार आणि विक्री करून पैसे कमवतील.

  जर त्यांच्याकडे आधीपासून त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांकाला साजेशे असे नाव असेल तर ते श्रीमंत आणि प्रभावशाली जीवन जगतील. योग्य नावे नसलेले लोक नेहमीच गोंधळात पडतात.

  निसर्गाच्या सुंदर देखाव्याचा त्यांना आनंद होतो. त्यांना परदेशात प्रवास करणे आणि हिलस्टेशन्सना भेट देणे त्यांना खूप आवडते. त्यांनी लैंगिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

  दूरदृष्टीने विचार न करता त्यांचे काम सुरू करण्याचा त्यांचा कल असतो. याचा परिणाम म्हणून ते त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये अपयशी ठरतात आणि पश्चात्ताप करतात. तथापि, योग्य नाव असेल तर यशस्वी जीवनाची हमी देतो. त्यांच्या मनाला काय त्रास होत आहे हे ते प्रकट करत नाहीत. त्याऐवजी ते त्यांच्या चिंता स्वत: कडे ठेवतात आणि त्यांच्याबद्दल सतत विचार करत बसतात. 

  जर त्यांना कोणतीही वाईट सवय लागत असेल आणि  त्याबद्दल त्यांना खूप वाईट वाटले तरीही ती सवय ते सोडू शकत नाहीत. म्हणून त्यांनी मानसिक शिस्त विकसित केली पाहिजे. सुरुवातीपासूनच त्यांनी कोणतीही वाईट सवय लावू नये.

  या व्यक्तींना चैनीच्या वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने, खाद्यपदार्थ, शेती आणि हिरव्या रंगाच्या सर्व वस्तूंचा व्यवहार केल्यामुळे फायदा होईल. परंतु त्यासाठी हे महत्वाचे आहे की त्यांच्या व्यापाराचे नाव त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांकाच्या क्रमांकाशी अनुकूल असावे.

  लैंगिक आजार, मानसिक त्रास, त्वचेचे रोग आणि उष्मामुळे त्यांना त्रास होईल. जर नाव चांगले असेल तर रोगांचा दुष्परिणाम कमी जाणवला जाईल.

  मुलांक २ आणि भाग्यांक ३ | Birth No. 2 and Destiny No. 3:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २० जुलै १९७४ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  २+०+७+१+९+७+४ = ३० 

  +=

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक २  असेल आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्र आणि गुरु ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र आणि गुरु ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक २ आणि भाग्यांक ३ असणाऱ्या लोकांमध्ये चंद्राचा क्रमांक २ असल्याने  काही प्रमाणात अस्थिरता आणत असला तरी, बृहस्पतिचा क्रमांक ३ ही परिस्थिती वाचवेल. हे लोक स्वार्थी जीवन जगतील, परंतु ते लोकांच्या हितासाठी त्यांच्या चिंतेचे किंवा शंकेचे निवारण करण्याचा प्रयन्त करतील.  

  जरी ते बऱ्याच लोकांकडून चांगले नाव कमावतील, तरी त्यांच्यावर जळणाऱ्या काही ईर्ष्यावान व्यक्तीमुळे त्यांचे नाव खराब होण्याची शक्यता त्यांना येणार नाही. हे लोक त्यांच्या स्वाभिमानाला फार महत्त्व देतात. त्यांचा अपमान झाल्यास ते त्यांची नोकरी सोडून देतात.

  ते अंतर्ज्ञानी असतात आणि ते त्यांच्या शत्रूंना सहज ओळखतील. जे लोक मदतीसाठी त्यांच्याकडे जातात आणि जे त्यांचा आदर करतात त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. याच क्षमतेमुळे ते त्या लोकांकडून चांगले नाव कमवतात.  झेप घेण्यापूर्वी पुढच्या गोष्टीचा अंदाज घेणे या धोरणाचा ते अवलंब करतील.

  ते कोणत्याही कामात आवेगात झोकून देत नाहीत. परंतु एकदा त्यांनी एखादे काम सुरू केले की ते कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्या कामात यशस्वी होतील. त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांकाला अनुरूप योग्य नाव नसेल तर त्यांचे नाव खराब होईल आणि ते दुखी होतील. म्हातारपणात त्यांना हृदयविकाराचा झटका, रक्तदाब इ. चा त्रास होईल.

  ते देशभक्त आहेत. ते समाजातील बऱ्याच लोकांना सुधारण्यास उत्सुक असतात. ते नोकरीत असो किंवा व्यवसायात असो, बर्‍याच लोकांना मदत करण्यासाठी नेहमी पुढे येतील. जेव्हा त्यांना एखादे काम करण्याची विनंती आणि शिफारस केली जाते, तेव्हा ते त्यात यशस्वी होण्यासाठी त्यांची सर्व शक्ती खर्च करतात. काही लोक या चांगल्या मनाच्या व्यक्तींची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात.  त्यांचे नाव योग्य नसेल तर त्यांची प्रगती मंद गतीने होते.

  त्यांना गंभीर धोके सहन करावे लागतील आणि आयुष्यात संघर्ष करावा लागेल. परंतु देवाच्या कृपेमुळे ते नि:पक्षपाती आणि विजयी होतील. जरी त्यांचे सुरुवातीचे आयुष्य सामान्य असले तरी नंतर त्यांचे जीवन वैभवशाली असेल, जर नाव योग्य असेल तर. ते कधीही कोणालाही इजा करण्याचा विचार करत नाहीत आणि त्यांचा देवावर विश्वास आहे.


  मुलांक २ आणि भाग्यांक ४ | Birth No. 2 and Destiny No. 4:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  ११  सप्टेंबर १९८२  रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  १ + १ + ९ + १ + ९ + ८ + २ = ३१   

  + १ = ४

  तर तुमचा भाग्यांक आहे.

  जर आपला मुलांक २ असेल आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्र आणि राहूच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र आणि राहूचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक २ आणि भाग्यांक चे लोक बऱ्यापैकी उंच असतात आणि त्यांना कशाची तरी काळजी वाटत असते. जेव्हा राहू चंद्राजवळ जातो तेव्हा तो चंद्राचा प्रकाश लपवून त्याला ग्रहण लावतो. त्याचप्रमाणे, हे लोक त्यांच्यासाठी असलेल्या सर्व फायद्यांचा पूर्णपणे आनंद घेऊ शकत नाहीत. त्यांच्याकडे योग्य नाव असेल, तर परिस्थिती इतकी अस्पष्ट होणार नाही. योग्य नावामुळे उपरोक्त दुष्परिणामातून त्यांची सुटका होईल आणि ते वैभवशाली जीवन जगतील. 

  जर नाव योग्य नसेल तर त्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. आरोग्य, घरगुती जीवन, उत्पन्न किंवा मुले यांच्यापैकी एका घटकावर परिणाम होऊ शकतो. एक छोटी समस्या उद्भवली तरीही हे लोक परिश्रमपूर्वक कार्य करतील. ह्यांच्यातील काही जण इतर ठिकाणी नोकरी करत असतानासुद्धा व्यवसायात  हात घालतात. रोजगाराची नोकरी करणाऱ्यांनी आपले मालकांचे पालन केले पाहिजे.  काही जण वाद मिटवून आणि प्रवचन देऊन प्रसिद्ध होतात.

  ते जीवनावश्यक वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने, निर्यात व्यवसायाद्वारे जीवनात प्रगती करतात. त्यांनी कधीही अंमली पदार्थ (अफूसारखी औषधे) यात गुंतू नये. त्यांच्याकडे चैतन्यशील कल्पना असते आणि त्यांनी पाहिलेले देखाव्याचे वर्णन करण्यात ते कुशल असतात. स्वाभाविकच, ते कविता आणि कथा तयार करण्यास सक्षम आहेत. त्यांच्या आयुष्यात ग्रहण लागून आयुष्य अस्थिर होण्याचा धोका असल्याने त्यांनी देवावर विश्वास वाढवला पाहिजे.


  मुलांक २ आणि भाग्यांक ५ | Birth No. 2 and Destiny No. 5:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २ मे  १९८७  रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  २ + ५ + १ + ९ + ८ + ७ = ३२

  + २ = ५

  तर तुमचा  भाग्यांक ५ आहे.

  जर आपला मुलांक २  असेल आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्र आणि बुध ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र आणि बुध ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

          मुलांक २ आणि भाग्यांक ५ चे लोक मध्यम उंचीचे, देखणे आणि बुद्धिमान असतात. हे लोक जास्त सक्रिय असतात. व्यवसाय क्षेत्रातही ते शीर्षस्थानी पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यास उत्सुक असतील.

            नोकरी करणारे लोक हळूहळू उच्च पदावर जातील. त्यांना चैनीच्या वस्तूंची आवड आहे. कमिशन एजन्सीज, कॉन्ट्रॅक्ट्स, कॉस्मेटिक्स आणि इलेक्ट्रिक उपकरणांद्वारे भरपूर पैसे मिळवण्याचे त्यांच्या भाग्यात आहे. ते खूप सावध असतात  आणि फक्त खोल विचारानंतरच ते काम सुरू करतील.

            ते धार्मिक संहितेचे काटेकोरपणे पालन करतात. ते इतरांना योग्य आदर देतात. नेहमी सतर्क आणि सक्रिय रहावे अशी त्यांची इच्छा असते. जर त्यांना थकल्यासारखे वाटले तर ते पुन्हा उत्साह मिळवण्यासाठी इतर काही काम करतील. विश्रांती म्हणजे त्यांच्यासाठी आणखी एक प्रकारचे कामच असते.

  त्यांचे जीवन आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उदात्त हेतूची त्यांना कदर आहे. ते कोणाचीही पर्वा न करता बोथट, अगदी कठोरपणे बोलू शकतात. परंतु मनातून ते खूप दयाळू  असतात आणि त्यांचे हृदय मायेच्या दुधाने ओसंडून वाहते.

          ते  इतरांची तुलना स्वतःशीच  करतील आणि त्यानंतर आवश्यक मदतीसाठी पुढे येतील. ते अशा  पद्धतीत बोलतील की ते मानसिकदृष्ट्या मजबूत आणि शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ आहेत. परंतु प्रत्यक्षात, त्यांचे मन भक्कम नसते आणि चिंताग्रस्त होणे ही त्यांची कमजोरी असते.

  ज्याबद्दल निश्चित माहिती नाही अश्या गोष्टीबद्दल त्यांना सर्वकाही माहित असते. ह्यांच्यापैकी बहुतेकांना एक चांगला जीवनसाथी मिळतो. वयाच्या तिशी  नंतर त्यांचे एक मोठे पोट विकसित झालेले दिसेल. कधीकधी त्यांनी आधीच सांगितलेल्या गोष्टीची पुनरावृत्ती होईल. त्यांची चाल, कपडे घालण्याची पद्धत आणि हावभाव आकर्षक आहेत.

  कधीकधी ते कठोर शब्द बोलतील. त्यांना जीवनात प्रगती करण्याच्या बर्‍याच संधी मिळतील. आणि तरीही ते यशस्वी झाले नाहीत तर त्यांची नावे त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांकाच्या क्रमांकास अनुकूल नाहीत. जेव्हा नाव योग्यरित्या बदलले जाईल, तेव्हा त्यांचे आयुष्य देखील निश्चितच सुधारेल.

   

  मुलांक २ आणि भाग्यांक ६ | Birth No. 2 and Destiny No. 6:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २० सप्टेंबर १९८४ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  २ + ० + ९ + १ + ९ + ८ + ४ = ३३

  + ३ = ६

  तर तुमचा  भाग्यांक ६ आहे.

  जर आपला मुलांक २  असेल आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्र आणि शुक्र ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र आणि शुक्र ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक २  आणि भाग्यांक ६ चे लोक मध्यम उंचीचे असतात आणि त्यांचा चेहरा मोहक असतो. ते चांगले बोलणारे असतात. स्वभावानुसार त्यांच्या चालण्याची ढब, कपडे आणि बोलण्याचालण्याची खास लकब यामुळे ते आकर्षक दिसतात. सहजपणे इतरांना आकर्षित करण्यात आणि त्यांच्याशी मैत्री करण्यात ते कुशल असतात.

  त्यांनी सावधगिरी बाळगायला हवी कारण त्यांचे नाव योग्य नसेल तर ते कदाचित एखाद्या वाईट सवयीचे गुलाम होतील.  त्यांनी वाईट सवयी जोपासू नये आणि प्रत्येक गोष्टीत अतिरिक्त सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. त्यांना लेखन, व्याख्यान, वादविवाद आणि सौदेबाजीद्वारे पैसे मिळवण्याची संधी आहे. काही लोक चांगले वकील किंवा डॉक्टर असतील आणि चांगले उत्पन्न मिळवतील.

  खुशामत करण्यात  ते संवेदनशील असतात. त्यांच्या कमतरता, अवगुण दाखवून देणारे लोक त्यांना आवडत नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या चुकांची त्यांना जाणीव झाली पाहिजे आणि त्या चुका त्यांनी सुधारल्या पाहिजेत. त्यांचे मन कधीही विश्रांती घेत नाही. ते ओढाताण करून  पूर्ण वेगाने कठोर परिश्रम करतील. अचानक ते निराश होतील आणि कार्य करणे थांबवतील.

  जे लोक नोकरीत आहेत त्यांना वाटते की त्यांचे उत्पन्न पुरेसे नाही. म्हणूनच काही अतिरिक्त काम हाती घेऊन आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी ते योजना तयार करतील. त्यांचे नाव त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांक क्रमांकाशी सुसंगत असल्यास, ते खूप श्रीमंत होतील.

  ते छान आणि गोड बोलतात. सर्व योजनांचा आस्वाद घेत नेहमीच आरामात आयुष्य जगू शकतील अशी योजना त्यांनी तयार करायला हवी.  साधारणपणे, त्यांना जीवनात कोणत्याही मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागत नाही. योग्य नावे असलेले लोक घर, वाहन, जमिनी मालमत्ता  आणि उद्योग मिळवतील आणि त्यांच्याकडे सर्व आधुनिक सुखसोयी असतील.


  मुलांक २ आणि भाग्यांक ७ | Birth No. 2 and Destiny No. 7:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २९ जानेवारी १९७५ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  २ + ९ + १+ १ + ९ + ७ + ५ = ३४

  ३ + ४ =  ७

  तर तुमचा  भाग्यांक ७ आहे.

  जर आपला मुलांक २  असेल आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्र आणि केतुच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र आणि केतुचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक २  आणि भाग्यांक ७ चे लोक उंच असतात आणि त्यांचे शरीर वक्राकार, गुबगुबीत व गोंडस असते . त्यांना प्रशासकीय क्षमता असलेली आणि प्रेमळ हृदय दर्शविणारी पत्नी मिळते. म्हणूनच त्यांना एक मधुर घरगुती जीवन मिळेल.

  त्यांचे शिक्षण चांगले असेल आणि त्यांना आर्थिक सुखसोयी मिळतील. तथापि, त्यांची नावे योग्य नसल्यास त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा लोकांनी त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांक क्रमांकानुसार त्यांच्या नावांमध्ये आवश्यक बदल केले पाहिजेत. मग त्यांच्या आयुष्यात सर्वांगीण सुधारणा होईल.

  हे लोक प्रामाणिक असतात. ते मनाने इतके कोमल आहेत की इतर लोकांना  वेदनेत पाहू शकत नाहीत. ते अलिप्त, एकटे राहतात आणि नेहमीच त्यांच्या स्वतःच्या विचारांमध्ये व्यस्त असतात. ते ठराविक उद्दीष्टांनी आपल्या आयुष्याची सुरुवात करतात आणि त्यांचे प्रयत्न यशस्वी करण्यासाठी त्यांचे भाग्य त्यांना साथ देते. त्यांना मानसिक शिस्तीचे निरीक्षण करून आश्चर्यकारक शक्ती प्राप्त होतात. त्यांना  देवाबद्दल भक्ती आहे. ते निरोगी आणि आरोग्यदायी जीवन जगतात. ते नेहमी ऐटबाज आणि स्वच्छ दिसतात.

  जेव्हा त्यांना एखाद्या समस्येचा सामना करावा लागतो, तेव्हा तिरस्काराने स्वतःला दिलासा देत त्या समस्येला ते सामोरे जातात. त्यानंतर ते कठोर शब्द वापरतील. इतरांच्या मताला विरोध करण्यास ते घाबरत नाहीत.

  जेव्हा ते लिहितात, तेव्हा मुसळधार पावसासारख्या शक्तिशाली कल्पना त्यांना उत्स्फूर्तपणे सुचतील. काही लोक आपले उत्पन्न रासायनिक संशोधनातून, डाईंग आणि ब्लीचिंग व्यवसायाद्वारे मिळवतात. सामान्यत: चांगले नाव, कीर्ती आणि संपत्ती मिळवण्याची प्रत्येक संधी त्यांच्याकडे असते.

  यापैकी काही जणांच्या नावात  योग्यरित्या बदल केल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिफळ मिळू शकते. त्यांना त्यांच्या नोकरीत बढती मिळू शकते आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारु शकते. कधीकधी ते स्पष्टपणे बोलतात. परंतु जेव्हा समस्या उद्भवतात तेव्हा ते गोंधळतात.

  त्यांच्याकडे कल्पनाशक्तीची अमर्याद ताकद असते. ते एकटे बसतील आणि त्यांच्या भविष्यासाठी एका मागोमाग एक योजना आखतील. ते इतरांसोबत सहजपणे मिसळू शकत नाहीत. म्हणून ते मुद्देसूद बोलतील आणि थांबतील. जेव्हा ते मूडमध्ये असतात तेव्हा ते जबरदस्तीने आणि कठोरपणे बोलतात. ते संगीत, आध्यात्मिक गोष्टी आणि कलांमध्ये खोल रस दर्शवतात. ते नेहमी स्वत:साठी काही गाणी गुणगुणत राहतात.

  मुलांक २ आणि भाग्यांक | Birth No. 2 and Destiny No.8:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  ११ एप्रिल १९७३  रोजी आपला जन्म झाला असल्यास, 

  १ + १ + ४ + १ + ९ + ७ + ३ = २६

  + = ८

  तर तुमचा  भाग्यांक ८ आहे.

  जर आपला मुलांक २  असेल आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्र आणि शनि ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र आणि शनि ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक २ आणि भाग्यांक ८ चे काही लोक उंच असतील तर काही जण उंचीने लहान असतील. चंद्र सदैव एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सरकतो आणि त्याच्या लहरी स्वभावानुसार डगमगतो. परंतु शनि एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ स्थिर राहतो, तसेच  चांगल्या आणि वाईट परिणामास कारणीभूत ठरतो. अगदी त्याचप्रमाणे लहरी वृत्तीमुळे हे लोक डगमगले आणि चुकीचे वागले तर त्यांना वाईट परिणाम भोगावे लागतील.

  त्यांच्याकडे एक मनमोहक आणि आकर्षित करणारे व्यक्तिमत्व असते. लहान वयातच ते प्रेमात पडतात आणि म्हणूनच ते मानसिक पिडा भोगतात.  त्यांच्याकडे चांगली शारीरिक शक्ती असते. परंतु अचानक ते मानसिकदृष्ट्या घाबरतील आणि स्वतःचा आत्मविश्वास गमावतील. ते निरर्थक बडबड करतील आणि मूर्खपणाने बोलू लागतील.

  त्यांना भयानक स्वप्ने पडतील आणि परिणामी त्यांना भीती वाटेल की कोणीतरी त्यांच्यावर काळा जादू (ब्लॅक मॅजिक) केली आहे. जर त्यांची नावे योग्य असतील तर वरील सर्व प्रतिकूल लक्षणे नष्ट होतील आणि  त्यांची प्रगती निश्चित होईल.

  साधारणपणे ते सर्व लोकांशी प्रेमळपणे वागतील. पण असे असले तरी ते हट्टी, आडमुटपणा करणारे असतात. त्यांच्याकडे पैसे असल्यास ते पाण्याप्रमाणे खर्च करतात. जेव्हा त्यांचे हात रिकामे असतात तेव्हा ते जंगली, उन्मादी आणि विक्षिप्त दिसतील.

  ते इतरांना आनंदी आणि समाधानी ठेवण्याच्या कलेत पारंगत असतात आणि याच क्षमतेमुळे ते खूप लोकप्रिय होतील. ते स्टीलची कामे, यंत्र-रचना आणि कराराच्या कामातून भरपूर संपत्ती मिळवतात. वाहने घेण्याचे भाग्य त्यांच्यात आहे. काही जण परदेश प्रवास करून नफा मिळवतात.

  त्यांचे मन अस्वस्थ असते. त्यांना प्रत्येक गोष्टीत शंका येते. खरं तर  त्यांनी जे काम केले ते योग्य आहे की नाही याबद्दल त्यांना शंका असेल. परिणामी, त्यांना संभ्रम वाटेल आणि त्यांचा इतरांवर अजिबात विश्वास राहणार नाही. परंतु योग्य नावे असलेले लोक नेहमीच यशस्वी ठरतील.

  त्यांना चांगले शिक्षण घेण्यात रस आहे. तरीही स्मरणशक्ती कमकुवत झाल्यामुळे निर्णायक क्षणी ते अयशस्वी होऊ शकतात. तथापि, ते तांत्रिक शिक्षणात उत्कृष्ट आहेत. जर त्यांना एखाद्या गोष्टीची आवड असेल तर ते त्याला समर्थन देण्यासारखे नसले तरीही ते त्याच्यासाठी भांडतील. ते भेदक प्रश्न विचारण्यात तज्ञ असतात.

  ते कोणतीही कल्पना किंवा सूचना सहजगत्या स्वीकारणार नाहीत. त्यांचा देवावर विश्वास असतो. परंतु ते मंदिरात जाऊन भेट देण्याऐवजी स्वतःच्या मनाने देवाची उपासना करण्यास प्राधान्य देतात. परंतु ते त्यांच्या वडिलधाऱ्या व्यक्तींचा सल्ला स्वीकारतील आणि थोडे परिवर्तनशील होत, मंदिरात जाण्यास सहमत होतील.

  ते त्यांचे कार्य उत्कृष्टरित्या आणि तीव्रतेने करतील. त्या काळात, अगदी थोडासा विलंब झाल्यास, त्यांचा पूर्णपणे गोंधळ होईल. त्यांचे स्थिर लक्ष विचलित होईल आणि ते निराश होतील. त्यांच्याकडे योग्य नावे असल्यास, ते अशा गोंधळापासून मुक्त होऊ शकतात आणि विजयी होऊ शकतात.

  जेव्हा ते एकटे बाहेर पडतात तेव्हा बर्‍याच गोष्टींबद्दल कल्पना करतात आणि भविष्यातील योजनांवर विचार करतात. जेव्हा ते त्यांच्या मित्रांमध्ये असतात तेव्हा कधीकधी ते त्यांच्या मित्रांचे बोलणे ऐकत आहेत असे वाटत असले तरी आपले मित्र काय बोलतात ते त्यांना समजत नाही. त्यांचे मन इतरत्र भटकत असते. म्हणूनच त्यांचे मित्र त्यांना अनुपस्थित ग्राह्य धरतील. त्यांनी अशी परिस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

  ते वृद्ध व्यक्तींचा आदर करतात आणि त्यांच्याशी सभ्यपणे वागतात. कधीकधी अचानक रागाच्या क्षणी ते सभ्यता ओलांडतात आणि उद्धट बनतात. नंतर ते पश्चात्ताप करतात. जर त्यांनी त्यांची नावे योग्यरित्या समायोजित केली तर त्यांचे जीवनात त्यांना मोठे यश मिळेल.


  मुलांक २ आणि भाग्यांक | Birth No. 2 and Destiny No. 9:

  जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २११२०२९ तारखांवर झाला असेल तर तुमचा मुलांक २ आहे.

  वर नमूद केलेल्या जन्म तारखेच्या दोन अंकी संख्येची एकत्र बेरीज करून एक अंकी संख्या घेतली जाते.

  ११  =  १ + १  = २

  २० = २ + ० = २

  २९ = २ + ९ =  ११  =  १ + १  = २

  आपला भाग्यांक कसा शोधायचा:

  २ नोव्हेंबर १९८५ रोजी आपला जन्म झाला असल्यास,

  २ + १ + १ + १ + ९ + ८ + ५ = २७

  + = ९

  तर तुमचा  भाग्यांक ९  आहे.

  जर आपला मुलांक २  असेल आणि भाग्यांक असेल तर आपण पुर्णपणे चंद्र आणि मंगळ ग्रहाच्या प्रभावाखाली आहात. चंद्र आणि मंगळ ग्रहाचा अंमल तुमच्या जीवनावर दिसून येईल.  

  मुलभूत वैशिष्ट्ये:

  मुलांक २ आणि भाग्यांक ९ च्या लोकांकडे प्रचंड मानसिक शक्ती आहे आणि ते धैर्याने काहीही करण्यास तयार असतील, मग ते नरकात असो किंवा उच्च पाण्यात तेथे येण्यास तयार असतील. यश किंवा अपयशाला सामोरे जाण्यासाठी ते तयार असतात. ते हट्टी आणि आत्मविश्वासू असतात.

  जर त्यांच्याकडे योग्य नावे असतील तर ते प्रत्येक गोष्टीत यशस्वी होतील. जर नावे योग्य नसतील तर ते त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये अयशस्वी होऊ शकतात. ते जसजसे वयाने मोठे होतील तसतसे त्यांच्यात स्थिरता येईल आणि शांतपणे कार्य करतील. त्यांच्याकडे दृढ आणि प्रभावीपणे बोलण्याची क्षमता आहे. ते उलट प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकतात, विचारू शकतात. जर ते वकील असतील तर ते कमालीच्या पद्धतीने उलट तपासणी घेतील.

  भाग्यांकाचा अंक ९ हा मुलांक अंक २ च्या विरूद्ध आहे. म्हणूनच हे लोक स्वतःचे नुकसान करतील. एखादी क्रियाकलाप चूक आहे हे त्यांना माहिती असतानाही ते ती क्रिया  सुरू करतील, त्यामध्ये अडकतील आणि त्यानंतर पश्चात्ताप करतील. मुख्यतः भावनेच्या आहारी जाऊन जोडीदार निवडीचा चुकीचा निर्णय मुलांक २ आणि भाग्यांक ९ बरेचसे चे लोक घेतात आणि नंतर या गोष्टीमुळे त्यांना पश्चाताप सुद्धा होतो. याबाबत सखोल अभ्यास आपण case study मध्ये पाहू.

  सामान्यत: इतर लोक त्यांना त्रासदायक लोक समजतात. परंतु त्यांच्या उत्कृष्ट कामामुळे, सामंजस्यामुळे आणि आध्यात्मिक ज्ञानाद्वारे ते बर्‍याच लोकांवर सर्वोत्कृष्ट प्रभाव टाकतात. त्यांचे शत्रू त्यांना घाबरतील. पण त्यांना सतत विरोधाचा सामना करावा लागतो. जर ते नोकरी करत असतील तर त्यांना त्यांच्या कार्यालयात विरोधाचा सामना करावा लागतो.

  ते मुलभूतपणे चांगल्या स्वभावाचे असतात. परंतु त्यांच्या उद्धट वागण्यामुळे अचानक ते स्वत:चे नाव खराब करतात. त्यांना वैद्यकीय मार्ग, शास्त्र आणि धर्म या गोष्टींमध्ये खूप रस आहे. काही व्यक्तींच्या बाबतीत, नावे पुरेशी योग्य नसल्यास विवाह योग्य वयापेक्षा जास्त उशीरा होतात. जरी लग्न झाले तरी ते एक गुंतागुंतीचे प्रकरण असेल. त्यांचे घरगुती जीवन समाधानकारक होणार नाही. त्यांच्या मुलांक आणि भाग्यांकाच्या क्रमांकाशी अनुरूप त्यांच्या नावात  त्यांनी आवश्यक बदल केले तर या प्रतिकूल घटना टाळल्या जाऊ शकतात. मग ते एक आरामदायक जीवन जगतील.

  मुलांक १ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९

  मुलांक ३ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९

  मुलांक ४ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९

  मुलांक ५ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९

  मुलांक ६ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९

  मुलांक ७ आणि भाग्यांक १ ते भाग्यांक ९


  Previous
  Next Post »

  कृपया टिप्पणी बॉक्समध्ये कोणताही स्पॅम लिंक प्रविष्ट करू नका. ConversionConversion EmoticonEmoticon